Interesante Links - Nova-Noord (Nieuw febr.2021)

NOVA-Noord
Non-profit filmers
Noord Nederland
Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Interesante Links

Links

NOVA   Nederlandse organisatie van Audiovisuele amateurs
SuperSens is expert op het gebied van het digitaliseren van meestal oud geluids- en beeldmateriaal.

Kunst & Cultuur Drenthe
Expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur in de provincie Drenthe. Deze link verwijst naar de amateurkunst.
Van tijd tot tijd worden links op de juiste werking gecontroleerd. Als de site dan niet bereikt kan worden, wordt de link verwijderd.
LET OP
De aanbieder van een andere site hanteert andere regels. U dient zelf onderzoek te doen naar het vigerende privacy reglement.
Statutaire naam:
Stichting NOVA-noord
Ingeschreven bij: KvK 40049088
IBAN: NL48 SNSB 0866 230 246
postadres:
Kennemerland 294
9405LT  Assen

Created with WebSite X5
NOVA-Noord
Non-Profit Filmers
Noord Nederland
Terug naar de inhoud