D3 Schrijfwedstrijd - nova-noord.nl

non-profit-filmers
Noord Nederland
Ga naar de inhoud

D3 Schrijfwedstrijd

Speciale pagina's
Schrijvers- en Filmwedstrijd voor de drie noordelijke provincies
D3 project
Doel van de wedstrijd is om jongeren tussen 12 en 20 jaar bewust te laten worden van de maatschappelijke uitdagingen die op dit moment spelen en wellicht mee te denken bij het oplossen ervan omdat zij de generatie zijn die hier straks mee geconfronteerd worden.

 
Hoe gaan we dat doen?
De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om een verhaal te schrijven over de volgende thema’s:
  • Duurzaamheid (Minder verspilling en hergebruik materiaal)
  • Digitale toekomst   (Robotisering, communicatie)
  • Diversiteit (Ras, geaardheid, beperkingen)
De scholen jureren zelf en per school worden maximaal vier verhalen ingestuurd.
De manuscripten worden door een deskundige jury bestaande uit bekende schrijvers beoordeeld.

Iedere provincie krijgt een prijs.
Deze drie verhalen worden door de video verenigingen die aangesloten zijn bij NOVA-Noord aangepast en verfilmd.
Bij de productie van de films worden de schrijvers en scholen betrokken, die op hun beurt acteurs kunnen leveren vanuit de scholen zelf en/of lokale toneelverenigingen.

Deze drie films worden vertoond via de regionale RTV,s  
De kijkers kiezen uiteindelijk wat de beste film is.
Voor de winnaar is er een prijs beschikbaar in de vorm van een wisselbeker en een prijs.

 
Stichting Dokafix
Dick van den heuvel
Kanaal OZ. 9-80
9419TJ  Drijber
0653242285
Terug naar de inhoud